dinsdag 31 januari 2017 20:35

Van schoffie tot ouderling

Toen Esat uit Kosovo een klein jongetje was, kwam er een zendeling in zijn dorp die er een kinderclub begon. Esat dacht: mij niet gezien! Met steentjes verstoorde hij de bijeenkomsten zo goed als hij kon. Nu is Esat ouderling van een gemeente die elke zondag in hetzelfde gebouw samenkomt! Op de GZB-dag vertelt hij zijn verhaal.

 

Bijlagen:
Bewaar het bestand <code>flyer_GZB-dag17.pdf</code>flyer_GZB-dag17.pdf[ ]1121 Kb
Laatst aangepast op dinsdag 31 januari 2017 20:45
Lees meer...
 
maandag 07 februari 2011 19:55

Er komt veel op u af als opvoeder. U hebt veel impulsen te verwerken die u dient te beoordelen, voordat u uw kinderen eraan blootstelt. Het lezen van boeken is daar een van.
Het is van groot belang om als opvoeder gewaarschuwd te zijn. Om te voorkomen dat onze kinderen ongevraagd geconfronteerd worden met deze boeken, hierbij een link naar het betreffende artikel.

Laatst aangepast op woensdag 09 februari 2011 20:14
 
vrijdag 02 april 2010 15:32

 De soldaat die Jezus kruisigde

Wij sloegen hem aan 't kruis. Zijn vingers grepen
Wild om den spijker toen 'k de hamer hief -
Maar hij zei zacht mijn naam en: "Heb mij lief -"
En 't groot geheim had ik voorgoed begrepen.

Ik wrong een lach weg dat mijn tanden knarsten,
En werd een gek die bloed van liefde vroeg:
Ik had hem lief - en sloeg en sloeg en sloeg
Den spijker door zijn hand in 't hout dat barstte.

Nu, als een dwaas, een spijker door mijn hand,
Trek ik een vis - zijn naam, zijn monogram -
In ied're muur, in ied're balk of stam,
Of in mijn borst of, hurkend in het zand,

En antwoord als de mensen mij wat vragen:
"Hij heeft een spijker door mijn hand geslagen."

Martinus Nijhoff


 

 


 

 

Laatst aangepast op dinsdag 06 april 2010 13:21
 
woensdag 28 oktober 2009 15:15

Wat voor gemeente is de hervormde gemeente van Nieuw-Lekkerland-dorp ?   

Antwoord: een hervormde gemeente in de Protestantse kerk van Nederland. Met dankbaarheid weten we dat er in deze grote kerk in Nederland een grote gereformeerde beweging mag zijn; daarin nemen we een plaats in. Dit geeft ons een identiteit die teruggaat, de hele kerkgeschiedenis door, naar het Nieuwe Testament van de Bijbel.

Enkele karaktertrekken van onze gemeente zijn:

De drie kernen van het geloof zoals we die verwoord vinden in het klassieke formulier van het Heilig Avondmaal, dat we iedere drie maanden weer tot Christus’ gedachtenis vieren, totdat Hij komt:

1. De Heere Jezus Christus en Zijn sterven in onze plaats aan het kruis, staan centraal in de    prediking en in ons geloof: “Ik voor u”.
2. Blijvend zondebesef tegenover God.
3. In het christenleven vraagt God in de eerste plaats van ons ware dankbaarheid aan God, en        volhardende liefde tot en eenheid met de broeders en zusters der gemeente.

Daarnaast zijn er nog enkele praktische karaktertrekken van onze gemeente die we met Gods hulp proberen te vertonen:

4. Geloof in het verbond van God, Zijn trouw door gezinnen en geslachten heen.
5. Hoogachting van de lijn: (kinder)doop - belijdenis - Heilig Avondmaal.
6. In ons staan in de wereld is de gehele wapenrusting Gods (Efeze 6) nodig en zien we uit naar de komst van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die God beloofd heeft.
7. Van de ambten geloven we dat ze door de Heilige Geest gebruikt en ondersteund worden.
8. Hoogachting voor de klassieke Bijbelvertaling, psalmberijming, liturgie.
9. Blijmoedig en eigentijds gemeente-zijn, met hulp en aandacht voor zieken en zwakken.
10. Hartelijke steun voor zending en evangelisatie, in hulp en geld.

Wij staan naar geloof met beleving. Die beleving wordt vooral vertolkt door het Psalmenboek uit de Bijbel: het boek met de tempelliederen van Israel. Hieronder staan enkele van deze prachtige psalmverzen afgedrukt.

Als u/jij met ons God wilt zoeken, Hem kennen en (gaan) volgen, dan is er altijd plaats voor u/jou in onze gemeente. U/jij bent hartelijk welkom en kunt veel aandacht krijgen via ontmoetingskringen en verenigingen. Graag zien we u in onze kerkdiensten.

Ofschoon ‘k arm ben en ellendig,
denkt God aan mij bestendig;
U bent mijn hulp, mijn kracht,
mijn Redder, o mijn God,
bestuurder van mijn lot:
vertoef niet, hoor mijn klacht.

Gij zijt mijn God, U zal ik loven,
verhogen Uwe majesteit; 
Mijn God, niets gaat uw roem te boven,
U prijz’ ik tot in eeuwigheid.

 Psalm 40:8b Psalm 118:14a
Laatst aangepast op maandag 17 mei 2010 20:47
 

Agenda

<<  Januari 2020  >>
 zo  ma  di  wo  do  vr  za 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

We(r)kwoord

Wendt u naar mij toe en wordt behouden...want Ik ben God en niemand meer. Jes.45:22

 

Diensten

Zondag: 10.00 - 11.30uur
Zondag: 18.30 - 20.00uur

Locatie

Lekdijk 118
Nieuw-Lekkerland

Postadres

Scriba A.M. Versteeg
Roerdomp 48
2957 NE Nieuw-Lekkerland