maandag 15 november 2010 19:18

Bijbelkringen aan huis
Wat houdt het in?
In onze gemeente zijn er verschillende activiteiten die aan gemeenteleden de mogelijkheid bieden om ook doordeweeks bezig te zijn met het Woord van God. Naast de diverse vormen van jeugdwerk denken we aan de mannenvereniging, de vrouwenstudiekring, de Bijbelkring, de maandagavondkringen voor volwassenen en de Bijbellezingen. We zijn dankbaar de vele leden van onze gemeente deze mogelijkheden benutten.
Toch bestaat er bij sommige gemeenteleden behoefte aan nog een andere vorm, waarvoor de drempel lager ligt dan bij de bestaande voorzieningen. Hiervoor zijn de kleine kringen bij mensen aan huis ingesteld. Het is naast de bestaande voorzieningen een vorm waarin gemeenteleden samenkomen voor Bijbelstudie, ontmoeting en gebed.

Wat is het doel?
Bijbelstudie en onderling gesprek daarover zien wij als het belangrijkste doel van de huiskringen. Het behoort tot een stukje gemeente-zijn om samen, onder het gebed om Gods zegen en de leiding van de Heilige Geest, te onderzoeken wat de Heere ons in deze tijd te zeggen heeft. Daarnaast kan ieder op deze manier een klein verband vinden, binnen onze grote gemeente, om elkaar wat beter te leren kennen, naar elkaar om te zien en voorbede te doen.

Waar en wanneer?
De huiskringen komen gedurende 10 maanden elke maand bij elkaar. Om de bestaande voorzieningen niet in de wielen te rijden, worden de kringen bij voorkeur gepland in een week waar geen Bijbelkring of Bijbellezing is en niet op maandag. Zo houden we er bij de planning rekening mee dat de huiskringen niet bedoeld zijn in plaats van, maar aanvullend op de bestaande voorzieningen. De bijeenkomsten vinden plaats bij de deelnemers aan huis Hierover kan elke kring afspraken maken.

Wat wordt er verwacht?
Van deelnemers wordt verwacht dat zij de aan de orde zijnde stof van te voren doornemen en dat zij zo min mogelijk verstek laten gaan.

Welke inhoud?
Gedurende een jaar wordt bij voorkeur een thema of een (gedeelte van een) Bijbelboek behandeld. Alle kringen gebruiken hetzelfde materiaal. Dat biedt de mogelijkheid om van tijd tot tijd ook in de prediking aandacht te hebben voor de stof die aan de orde is.

Welke vorm?
De bijeenkomst is globaal als volgt ingevuld.
Er wordt geopend met het zingen van een (of meerdere) psalm(en) en gebed.
Daarna wordt het Schriftgedeelte gelezen of het thema.
Al naar gelang de behoefte wordt er nog gezongen.
De bijeenkomst wordt afgesloten met dankgebed en voorbede.

Organisatie
Een kring telt ongeveer 10 to 12 deelnemers. Wanneer dit aantal overschreden wordt, wordt een nieuwe kring gevormd. Eén van de leden van de kerkenraad coördineert dit stukje gemeentewerk. Hieronder valt ook de indeling van de kringen. We streven ernaar om de kringen ontmoetingsplaatsen te laten zijn van de gemeente in haar diversiteit.
Elke kring heeft een kringleider, die verantwoordelijk is voor het functioneren van de kring en teven contactpersoon voor zijn/haar kring naar de coördinator.
Coördinator en kringleiders evalueren aan het eind van een seizoen en stellen thema en  materiaal vast voor een nieuw seizoen.
Aan het begin van elk seizoen is er een openingsavond voor alle huiskringleden en belangstellenden. Het streven is om de schrijver van het te gebruiken boekje een inleiding te laten verzorgen op deze openingsavond.

Ten slotte
Het is de hartelijke wens van de kerkenraad de de Heere dit stukje gemeentewerk zal zegenen tot uitbreiding en opbouw van Zijn koninkrijk binnen onze gemeente.

Laatst aangepast op maandag 22 november 2010 17:27
 

Agenda

<<  Juli 2019  >>
 zo  ma  di  wo  do  vr  za 
   1  2  3  4  5  6
  7  8101112
151617181920
21222324252627
28293031   

We(r)kwoord

Wendt u naar mij toe en wordt behouden...want Ik ben God en niemand meer. Jes.45:22

 

Diensten

Zondag: 10.00 - 11.30uur
Zondag: 18.30 - 20.00uur

Locatie

Lekdijk 118
Nieuw-Lekkerland

Postadres

Scriba A.M. Versteeg
Roerdomp 48
2957 NE Nieuw-Lekkerland