Afdrukken

Bankrekeningnummers

donderdag 18 september 2014 18:40

Bankrekeningnummers College van Kerkrentmeesters en Diaconie Hervormde Gemeente Nieuw-Lekkerland

College van Kerkrentmeesters:
Rabobank NL21RABO 0361703171
Rabobank NL89RABO 0323534775 (afdrachtvrije rekening)
Postbank NL66INGB0000100294

Diaconie:
Rabobank NL84RABO 0361703201

Laatst aangepast op donderdag 18 september 2014 19:02