donderdag 25 maart 2010 22:15

De kerkrentmeesters voeren, onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, het beheer over de kerkelijke goederen van de gemeente, voor zover niet van diaconale aard.
Met de inkomsten van collecten, vrijwillige bijdragen en andere bronnen van inkomsten bestrijden zij de kosten verbonden aan de eredienst en bekostigen het onderhoud van de kerk, pastorieën en andere gebouwen en eigendommen.
Daarnaast houden zij een register bij van gemeenteleden en de doop-, lidmaten- en  trouwboeken evenals een lijst van stemgerechtigde mannelijke lidmaten.
Het college van kerkrentmeesters staat onder toezicht van het Regionaal College voor de behandeling van Beheerszaken.
Voor de samenstelling en de werkwijze van het college van kerkrentmeesters is een plaatselijke regeling opgesteld.
Het college van kerkrentmeesters bestaat uit vijf leden, van wie drie tot kerkrentmeester aangewezen ouderlingen en twee tot kerkrentmeester verkozen lidmaten.
De verkiezing van de kerkrentmeesters verloopt als die van de ambtsdragers (zie ook onder verkiezing ambtsdragers in het hoofdstuk Kerkenraad).
De ouderling-kerkrentmeesters worden door de mannelijke lidmaten gekozen en de kerkrentmeesters na voordracht van het college van kerkrentmeesters door de kerkenraad benoemd. Zij worden gekozen c.q. benoemd voor een periode van vier jaar, waarna zij nog een keer herkiesbaar zijn.

De kerkrentmeesters stellen jaarlijks een ontwerpbegroting op van de inkomsten en uitgaven die de gemeente in het eerstvolgende jaar te wachten staan. Deze ontwerpbegroting komt vóór 1 oktober binnen bij de kerkenraad die deze vaststelt en gedurende tenminste vijf werkdagen voor de gemeenteleden bij een van de kerkrentmeesters ter inzage legt. Elk jaar vóór 1 mei stelt het college van kerkrentmeesters een ontwerprekening op van de ontvangsten en uitgaven van het afgelopen kalenderjaar. Deze ontwerprekening wordt ter vaststelling aan de kerkenraad aangeboden en gedurende tenminste vijf werkdagen voor de gemeenteleden ter inzage gelegd, eveneens bij een van de kerkrentmeesters. De vastgestelde rekening wordt uiterlijk 30 juni daaraanvolgend  ter goedkeuring toegezonden aan het Regionaal College voor de behandeling van Beheerszaken.
Het college van kerkrentmeesters vergadert meestal gezamenlijk met de commissie van bijstand.

Laatst aangepast op donderdag 25 maart 2010 23:05
 

Agenda

<<  Augustus 2019  >>
 zo  ma  di  wo  do  vr  za 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
181920212223
2531

We(r)kwoord

Wendt u naar mij toe en wordt behouden...want Ik ben God en niemand meer. Jes.45:22

 

Diensten

Zondag: 10.00 - 11.30uur
Zondag: 18.30 - 20.00uur

Locatie

Lekdijk 118
Nieuw-Lekkerland

Postadres

Scriba A.M. Versteeg
Roerdomp 48
2957 NE Nieuw-Lekkerland