donderdag 25 maart 2010 22:27
De leden van de commissie van bijstand verlenen bijstand bij de verwerving van gelden en andere handelingen van het college van kerkrentmeesters. De commissie van bijstand heeft bij de besluitvorming van zaken van de kerkrentmeesters een adviserende stem.
De werkwijze van de commissie van bijstand is vastgelegd in de ‘Regeling werkwijze commissie van bijstand’.
De leden van de commissie van bijstand worden door de kerkenraad benoemd op bindende voordracht van de kerkrentmeesters voor een tijdvak van vier jaren.
Aan het eind van het tijdvak waarvoor men benoemd is, treedt men af. De periodiek aftredende leden zijn terstond tweemaal herbenoembaar.
 
donderdag 25 maart 2010 22:15

De kerkrentmeesters voeren, onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, het beheer over de kerkelijke goederen van de gemeente, voor zover niet van diaconale aard.
Met de inkomsten van collecten, vrijwillige bijdragen en andere bronnen van inkomsten bestrijden zij de kosten verbonden aan de eredienst en bekostigen het onderhoud van de kerk, pastorieën en andere gebouwen en eigendommen.
Daarnaast houden zij een register bij van gemeenteleden en de doop-, lidmaten- en  trouwboeken evenals een lijst van stemgerechtigde mannelijke lidmaten.
Het college van kerkrentmeesters staat onder toezicht van het Regionaal College voor de behandeling van Beheerszaken.
Voor de samenstelling en de werkwijze van het college van kerkrentmeesters is een plaatselijke regeling opgesteld.
Het college van kerkrentmeesters bestaat uit vijf leden, van wie drie tot kerkrentmeester aangewezen ouderlingen en twee tot kerkrentmeester verkozen lidmaten.
De verkiezing van de kerkrentmeesters verloopt als die van de ambtsdragers (zie ook onder verkiezing ambtsdragers in het hoofdstuk Kerkenraad).
De ouderling-kerkrentmeesters worden door de mannelijke lidmaten gekozen en de kerkrentmeesters na voordracht van het college van kerkrentmeesters door de kerkenraad benoemd. Zij worden gekozen c.q. benoemd voor een periode van vier jaar, waarna zij nog een keer herkiesbaar zijn.

De kerkrentmeesters stellen jaarlijks een ontwerpbegroting op van de inkomsten en uitgaven die de gemeente in het eerstvolgende jaar te wachten staan. Deze ontwerpbegroting komt vóór 1 oktober binnen bij de kerkenraad die deze vaststelt en gedurende tenminste vijf werkdagen voor de gemeenteleden bij een van de kerkrentmeesters ter inzage legt. Elk jaar vóór 1 mei stelt het college van kerkrentmeesters een ontwerprekening op van de ontvangsten en uitgaven van het afgelopen kalenderjaar. Deze ontwerprekening wordt ter vaststelling aan de kerkenraad aangeboden en gedurende tenminste vijf werkdagen voor de gemeenteleden ter inzage gelegd, eveneens bij een van de kerkrentmeesters. De vastgestelde rekening wordt uiterlijk 30 juni daaraanvolgend  ter goedkeuring toegezonden aan het Regionaal College voor de behandeling van Beheerszaken.
Het college van kerkrentmeesters vergadert meestal gezamenlijk met de commissie van bijstand.

Laatst aangepast op donderdag 25 maart 2010 23:05
 
maandag 08 februari 2010 21:18

De restauratie van de diverse onderdelen in de werkplaats van de fa. Pels & Van Leeuwen is ver gevorderd. Al het pijpwerk is gerestaureerd. Beschadigingen (vaak ontstaan bij het stemmen) zijn hersteld. Delen van pijpwerk die door tinpest aangetast waren, zijn vervangen. Oxidatie van de messing tongen van pijpen is verwijderd. De in de kerk zichtbare pijpen uit het front zijn gepoetst en worden rond de uitspreekopening (het labium) opnieuw van bladgoud voorzien. Ze zijn niet gepolijst, omdat het niet fraai is voor een orgel dat bijna 160 jaar oud is, als ze weer als nieuw zouden blinken. Helaas is gebleken dat toch het ontbrekende originele pijpwerk van het register Bourdon (30 metalen pijpen) niet meer te achterhalen is. Het vermoeden dat het bij een orgelmaker in depot ligt, bleek onjuist te zijn.

De voorzieningen die in 1965 waren aangebracht in de pijpstokken (houten planken waarop de pijpen staan opgesteld), zijn weer verwijderd. Destijds waren die nodig om de werking van het hout door grote vochtigheids- en temperatuurverschillen op te vangen, zodat geen lekkage ontstond. Sinds de kerkrenovatie van 1994 is het klimaat veel meer constant.

Alle mechanieken zijn nagezien en waar nodig hersteld. Overtollige ruimte door slijtage op draaipunten is weggewerkt, waardoor, naar we hopen, de zware speelaard een stuk prettiger zal worden.

In de kerk is de orgelkast gerestaureerd. Het dak van de kast was volledig vermolmd en is vervangen. Krimpnaden in het hout zijn gedicht. Diverse ontbrekende krullen in de ornamenten van houtsnijwerk aan het orgel en op de balustrade zijn bijgemaakt. Inmiddels zijn medewerkers van schildersbedrijf Korteland bezig met de voorbereidingen om de kast opnieuw van eikenhoutimitatie te voorzien. Dit geeft momenteel een totaal andere aanblik, omdat er een ‘groenwitte’ grondverf over is gezet. Dit benadert de oorspronkelijke roomwitte kleur die het orgel had van 1853 tot 1914. In die tijd was ook de eikenhouten preekstoel, het doophek en de herenbanken en kerkenraadsbanken wit geverfd. Dit had te maken met een belasting op blank eikenhout, die in 1808 (in de Franse tijd) werd ingevoerd. Toen het eikenhouten meubilair in 1912 weer blank was gemaakt, werd twee jaar later het orgel ook geschilderd in de kleur ‘van het werk in de kerk’. De eikenhoutimitatie die als onderste laag op het orgel werd aangetroffen, wordt ‘boeren-eiken’ genoemd: een variant met een wat donkere, eenvoudige uitstraling, zonder zgn. spiegels, die voor eikenhout kenmerkend zijn.

Dit ‘boereneiken’ wordt opnieuw aangebracht, omdat een wit orgel in de huidige kleurstelling van het kerkinterieur (mede op advies van de architect die de kerkrenovatie begeleidde) minder goed overkomt. De gesneden ornamenten worden opnieuw in de was gezet. Ook de twee pilaren onder het orgel zullen opnieuw geschilderd worden in een marmerimitatie. Ook hiervoor is onderzoek gedaan naar de oorspronkelijke kleuren van het marmer en van de bekroning, die momenteel zwart is geverfd. De nieuwe kleuren zullen behoorlijk anders zijn dan de huidige. Het is aardig om te weten dat het houten pilaren zijn. Rond een in doorsnee vierkante eikenhoutenpaal zijn vier in doorsnee halfronde palen bevestigd, die (mede door hun afwerking) de indruk geven van een marmeren pilaar.

Eind februari hoopt de schilder die als specialist door fa. Korteland voor het imitatiewerk wordt ingezet, gereed te zijn met zijn werk. Daarna kan de orgelmaker beginnen met het orgel weer te monteren en binnen enkele maanden speelklaar te maken. Naast de opbouw van het binnenwerk zal een belangrijk deel van de tijd nodig zijn voor het opnieuw intoneren van de pijpen, zodat alles weer egaal klinkt en tenslotte het stemmen om alles zuiver te laten klinken. We verwachten dat het project in juni van dit jaar afgerond wordt.

 

 
<< Start < Vorige 1 2 Volgende > Einde >>
Pagina 2 van 2

Agenda

<<  Februari 2019  >>
 zo  ma  di  wo  do  vr  za 
       1  2
  3  4  5  6  7  8
12
1719212223
2425262728  

We(r)kwoord

Wendt u naar mij toe en wordt behouden...want Ik ben God en niemand meer. Jes.45:22

 

Diensten

Zondag: 10.00 - 11.30uur
Zondag: 18.30 - 20.00uur

Locatie

Lekdijk 118
Nieuw-Lekkerland

Postadres

Scriba A.M. Versteeg
Roerdomp 48
2957 NE Nieuw-Lekkerland