Afdrukken

Info voor de ouders

maandag 02 oktober 2017 21:10

Nieuw-Lekkerland, 10 september 2017

Beste ouders,

Vandaag is de Zondagsschool weer begonnen. Fijn, dat uw kind aanwezig was! De afgelopen vakantie periode hebben we allemaal wat uit kunnen rusten. We mogen de HEERE danken, dat we allemaal gespaard zijn. In de (plaatselijke) kranten lezen we, dat het ook anders kan.

Uw kind krijgt, net als andere jaren, weer een roosterboekje mee naar huis. Voor iedere week staat er een Psalm en een Bijbeltekst in. Wilt u uw kind helpen en stimuleren dit ook te leren? Het is zo belangrijk dat ze in hun jonge jaren al leren Wie de HEERE God is. We lezen in de Bijbel de opdracht die u, als ouder(s) ook hierin heeft: U moet ze ( de woorden van God) uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. Deut. 6 vers 7. Dat is geen gemakkelijke opdracht, maar de HEERE wil en zal u, en ons op de zondagsschool, er bij helpen. Het komt regelmatig voor, dat een kind zijn/haar roosterboekje kwijt is. Via deze link kunt u dan zelf de Psalm en tekst opzoeken, die geleerd moet worden: http://www.lcj.nl/zondagsschool/rooster.

Mocht uw kind moeite met het leren hebben, kunt u dit met zijn/haar juf/meester bespreken. We houden er graag rekening mee. Ook als er andere redenen zijn, waarom uw kind wat extra aandacht nodig heeft, horen we dat graag!

Op zondag 15 oktober is er i.v.m. de herfstvakantie, geen zondagsschool. We wijzen u erop, dat de zondag waarop het Heilig Avondmaal gevierd word, er geen zondagsschool is. Dat is dan op D.V. 3 december. De zondagen 10 december en 17 december, hopen we in de kerk te oefenen voor de Kerstviering. D.V. maandag 25 december, 1e Kerstdag, hopen we, samen met u, het Kerstfeest te vieren. Verder verwijzen we u voor berichten naar de wekelijkse kerkbode.

Op D.V. zondag 5 november, hebben we weer een ‘open ‘zondagsschool middag. U bent van harte welkom! Uw kind vind het fijn als u komt, en ook wij als zondagschoolleiding waarderen uw belangstelling hierin.

Zoals u vanmiddag hoorde, is er ook dit jaar weer een actie voor een goed doel: Kenia. In een sloppenwijk van Nairobi is een gemeente ontstaan. Om de vele kinderen die er wonen, een kans te geven de zondagsschool, VBW, en basisschool te bezoeken is veel geld nodig. Uw kind krijgt een klus/ kraskaart. Wilt u uw kind, en daarmee de kinderen in Kenia, erbij helpen de kaart (en) vol te krijgen? Op www.hervormdezondagsscholen.nl kunt u nog meer lezen over deze actie.

Het opgehaalde geld kunnen de kinderen inleveren bij hun meester of juf. Dat kan tot zondag 22 oktober.

Bidt u mee, om een gezegend seizoen met en voor uw kind?

Een hartelijke groet van de leiding van Zondagsschool “Samuël”

Laatst aangepast op maandag 02 oktober 2017 21:19