woensdag 24 oktober 2012 20:41

Catechese en Jongerenpastoraat

Beste jongeren, het is 12 augustus als ik met dit stukje bezig ben. Het is inmiddels weer droog en de zon schijnt in overvloed. Records worden gebroken, want in de maand augustus was het nog niet eerder voorgekomen dat de temperatuur ’s nachts rond de nul graden kwam. Verder staat deze zomer in het teken van……. ja waarvan eigenlijk? Er gebeurt veel: aanslagen waarbij veel slachtoffers zijn te betreuren, de stad Aleppo is belegerd, waardoor de inwoners uithongeren (dit lees je ook in de Bijbel en gelijk vraag je je af: heeft de mensheid hier dan niets van geleerd?), honger, rampen, e.d. en bij dit alles de oproep om ons heen: alles moet (gewoon) doorgaan. Deze zomer wordt ook wel genoemd de sportzomer: voetbal, de Tour, wandelvierdaagse en nu weer de Olympische spelen e.d. Maar als de spelers zich niet aan de regels houden of ze hebben niet het gewenste resultaat geleverd, dan moeten ze het veld ruimen. Je wordt afgeserveerd.

In de Bijbel lees je ook over regels, over strijden en volhouden. Paulus vergelijkt een gelovige zelfs met iemand die op de loopbaan loopt om de prijs (gouden plak) te halen. Maar weet dat het er in het Koninkrijk van God heel anders aan toe gaat. Het gaat er niet om mensen in het middelpunt te zetten (of toch wel om hen te behouden), maar om God onze Schepper weer te leren kennen, liefhebben en volgen. Want Jezus Christus is De Overwinnaar en wie Hem nodig heeft gekregen en zonder Hem niet meer verder kan, deelt in het werk dat Hij heeft volbracht. Dan mag jij verliezer zijn en krachteloos in jezelf, maar als je Hem mag kennen dan ontvang je door het geloof vrede met God en het eeuwige leven!

En dat is de belofte die jij gekregen hebt, al bij je doop en ook als het Woord tot je komt, word jij heel persoonlijk geroepen! “Volg Mij!”, zegt Jezus. Wij als catecheten hopen jullie weer te ontmoeten tijdens de lessen. Fijn, dat jullie vorig jaar zo trouw kwamen en velen deden goed mee. Wat een voorrecht om bij de gemeente van Jezus Christus te behoren. En er zijn in onze gemeente jongeren en ouderen die de Heere liefhebben en volgen. Jullie moeten tegen de stroom in roeien. Maar ook nu zijn er nog voorbeelden om na te volgen, gemeenteleden die de Heere liefhebben en volgen. De HEERE is het waard en jij ook!, dat we samen luisteren naar Zijn Stem (Woord). Daarom: kom ook dit jaar trouw naar de catechisatie en doe mee!!

Ouders. Om u als ouders er meer bij te betrekken, organiseren we ook dit seizoen open avonden. U bent natuurlijk altijd welkom, maar dan in het bijzonder. Deze avond zal een gewone catecheseavond zijn, waar het leer- en maakwerk wordt overhoord en de les die aan de beurt is, wordt behandeld. Deze open avond zal zijn in week 47: maandag 21 en dinsdag 22 november. Als catecheten hopen we dat u de lessen samen met uw kinderen maakt of evt. bespreekt. Wat is het bemoedigend voor u om uw kind(eren) te zien opgroeien vertrouwd met het Woord van God. Want het Woord is het middel dat de Heilige Geest gebruikt.

Aan het begin van het catecheseseizoen krijgen de catechisanten vanaf 12 jaar een vragenformulier, waarop zij wat gegevens kunnen invullen en evt. wat vragen kunnen stellen. Dit vragenformulier is strikt persoonlijk en wordt door de catecheet als leidraad gebruikt voor een gesprek. Na de les of op een ander tijdstip wordt er met de catechisanten in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar een gesprekje gevoerd. (In de leeftijd vanaf 18 jaar is deze mogelijkheid er ook, maar kunnen de jongeren zelf aangeven of ze een gesprek willen.) Het gaat dus om een soort 10-minuten gesprek. Er is dan ook gelegenheid om andere zaken die onze jongeren bezig houden te bespreken. Met deze werkwijze willen we het jongerenpastoraat een plaats geven in onze gemeente. Wim en Barbara Suiker proberen contacten te zoeken en/of te onderhouden met jongeren die wel op de jongerenlijst staan, maar niet (meer) naar de catechisatie komen. Stimuleert u de jongeren te komen en serieus mee te doen? En draag dit werk gedurig op in uw gebeden, want: “Onze God ontfermt Zich op het gebed.” (Ps. 116 ber.)

Maandag 5 september zijn de gewone catechisaties weer begonnen met het bespreken van de preek van zondagavond 4 september, waarmee het winterwerk werd geopend. Alle jongeren van 11 t/m 22 jaar hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen voor de (gewone) catechisatie. De jongeren vanaf 21 jaar worden dit jaar voor het eerst uitgenodigd voor de 21+ catechese. Jongeren die geen uitnodiging hebben ontvangen, maar toch graag met deze groep willen meedoen zijn ook hartelijk welkom!!

De catechisatielessen worden gegeven door onze predikanten ds. E. Gouda en ds. A. de Lange en de catecheten W.M. Baas, E. Breedveld, Adr. de Groot, J.P. Hak, A. de Jong, J.G. Macdaniel, H. Noorland-de Groot (aangepaste catechese), W. Noordzij, H. den Ouden , A. van Rees.en J.L. Stouten . Ds. A. de Lange hoopt in dit seizoen de belijdeniscatechese te verzorgen. Dit jaar zal er ook weer een bezemgroep zijn op vrijdagavond o.l.v. oud. E. Breedveld. De tijd 19:30 u. - 20:15 u. kan evt. in overleg veranderd worden.

Om de totale kosten voor de lesboekjes wat te beperken, vragen we een bijdrage van € 5,00 per lesboekje. Dit bedrag moet op de eerste catechisatieavond aan de catecheet worden overhandigd. Iedere catechisant is verplicht om een lesboekje en zijn of haar Bijbel bij zich te hebben! Door voorzichtig met het boekje om te gaan en de antwoorden van de vragen & opdrachten in een schrift te schrijven, kan het meerdere jaren meegaan en kunnen eventuele andere kinderen er ook nog gebruik van maken.

Op de volgende pagina’s ziet u het schema van de catechisatiedata + bijbehorende lesstof en het catechisatierooster. Het is de bedoeling dat in de aangegeven week de informatie en de Bijbelstudie van de vermelde les wordt gelezen. Het leerwerk betreft voor de groepen die deel 1 en 2 behandelen: belijdenis/leer uit je hoofd en vragen van de vorige les. Voor de groepen die deel 3 en 4 behandelen: de vragen bij de Heidelbergse Catechismus van de vorige les.

We roepen de jongeren op om de catechisatielessen trouw te bezoeken en mee te doen. Zorg dat je de stof hebt doorgelezen en evt. gemaakt. Wanneer een catechisant niet in de gelegenheid is om de catechisatieles bij te wonen, dient hij of zij telefonisch contact op te nemen met de betreffende catecheet om het verzuim door te geven. Je weet dat je alleen een goede daad mag nalaten, als er een betere voor in de plaats komt. Als er niet is afgemeld en een catechisant blijkt toch afwezig te zijn, dan neemt de catecheet uiterlijk de volgende dag telefonisch contact op met de ouders. De 18-plussers dragen hierin zelf hun verantwoordelijkheid. Wanneer uw kind moeite heeft met het niveau van de lesstof of het leerwerk, is het raadzaam om dit door te geven aan de catecheet. Hij is vanzelfsprekend bereid om daar rekening mee te houden. Uiteraard is het altijd mogelijk om (telefonisch of via de mail) contact op te nemen met de catecheet om bepaalde zaken met betrekking tot de catechisaties te bespreken. Dit wordt zelfs zeer op prijs gesteld.

E. Breedveld, jeugdouderling

Catechese en Jongerenpastoraat

 

Beste jongeren, het is 12 augustus als ik met dit stukje bezig ben. Het is inmiddels weer droog en de zon schijnt in overvloed. Records worden gebroken, want in de maand augustus was het nog niet eerder voorgekomen dat de temperatuur ’s nachts rond de nul graden kwam. Verder staat deze zomer in het teken van……. ja waarvan eigenlijk? Er gebeurt veel: aanslagen waarbij veel slachtoffers zijn te betreuren, de stad Aleppo is belegerd, waardoor de inwoners uithongeren (dit lees je ook in de Bijbel en gelijk vraag je je af: heeft de mensheid hier dan niets van geleerd?), honger, rampen, e.d. en bij dit alles de oproep om ons heen: alles moet (gewoon) doorgaan. Deze zomer wordt ook wel genoemd de sportzomer: voetbal, de Tour, wandelvierdaagse en nu weer de Olympische spelen e.d. Maar als de spelers zich niet aan de regels houden of ze hebben niet het gewenste resultaat geleverd, dan moeten ze het veld ruimen. Je wordt afgeserveerd.

 

In de Bijbel lees je ook over regels, over strijden en volhouden. Paulus vergelijkt een gelovige zelfs met iemand die op de loopbaan loopt om de prijs (gouden plak) te halen. Maar weet dat het er in het Koninkrijk van God heel anders aan toe gaat. Het gaat er niet om mensen in het middelpunt te zetten (of toch wel om hen te behouden), maar om God onze Schepper weer te leren kennen, liefhebben en volgen. Want Jezus Christus is De Overwinnaar en wie Hem nodig heeft gekregen en zonder Hem niet meer verder kan, deelt in het werk dat Hij heeft volbracht. Dan mag jij verliezer zijn en krachteloos in jezelf, maar als je Hem mag kennen dan ontvang je door het geloof vrede met God en het eeuwige leven!

 

En dat is de belofte die jij gekregen hebt, al bij je doop en ook als het Woord tot je komt, word jij heel persoonlijk geroepen! “Volg Mij!”, zegt Jezus. Wij als catecheten hopen jullie weer te ontmoeten tijdens de lessen. Fijn, dat jullie vorig jaar zo trouw kwamen en velen deden goed mee. Wat een voorrecht om bij de gemeente van Jezus Christus te behoren. En er zijn in onze gemeente jongeren en ouderen die de Heere liefhebben en volgen. Jullie moeten tegen de stroom in roeien. Maar ook nu zijn er nog voorbeelden om na te volgen, gemeenteleden die de Heere liefhebben en volgen. De HEERE is het waard en jij ook!, dat we samen luisteren naar Zijn Stem (Woord). Daarom: kom ook dit jaar trouw naar de catechisatie en doe mee!!

 

Ouders. Om u als ouders er meer bij te betrekken, organiseren we ook dit seizoen open avonden. U bent natuurlijk altijd welkom, maar dan in het bijzonder. Deze avond zal een gewone catecheseavond zijn, waar het leer- en maakwerk wordt overhoord en de les die aan de beurt is, wordt behandeld. Deze open avond zal zijn in week 47: maandag 21 en dinsdag 22 november. Als catecheten hopen we dat u de lessen samen met uw kinderen maakt of evt. bespreekt. Wat is het bemoedigend voor u om uw kind(eren) te zien opgroeien vertrouwd met het Woord van God. Want het Woord is het middel dat de Heilige Geest gebruikt.

 

Aan het begin van het catecheseseizoen krijgen de catechisanten vanaf 12 jaar een vragenformulier, waarop zij wat gegevens kunnen invullen en evt. wat vragen kunnen stellen. Dit vragenformulier is strikt persoonlijk en wordt door de catecheet als leidraad gebruikt voor een gesprek. Na de les of op een ander tijdstip wordt er met de catechisanten in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar een gesprekje gevoerd. (In de leeftijd vanaf 18 jaar is deze mogelijkheid er ook, maar kunnen de jongeren zelf aangeven of ze een gesprek willen.) Het gaat dus om een soort 10-minuten gesprek. Er is dan ook gelegenheid om andere zaken die onze jongeren bezig houden te bespreken. Met deze werkwijze willen we het jongerenpastoraat een plaats geven in onze gemeente. Wim en Barbara Suiker proberen contacten te zoeken en/of te onderhouden met jongeren die wel op de jongerenlijst staan, maar niet (meer) naar de catechisatie komen. Stimuleert u de jongeren te komen en serieus mee te doen? En draag dit werk gedurig op in uw gebeden, want: “Onze God ontfermt Zich op het gebed.” (Ps. 116 ber.)

 

Maandag 5 september zijn de gewone catechisaties weer begonnen met het bespreken van de preek van zondagavond 4 september, waarmee het winterwerk werd geopend. Alle jongeren van 11 t/m 22 jaar hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen voor de (gewone) catechisatie. De jongeren vanaf 21 jaar worden dit jaar voor het eerst uitgenodigd voor de 21+ catechese. Jongeren die geen uitnodiging hebben ontvangen, maar toch graag met deze groep willen meedoen zijn ook hartelijk welkom!!

 

De catechisatielessen worden gegeven door onze predikanten ds. E. Gouda en ds. A. de Lange en de catecheten W.M. Baas, E. Breedveld, Adr. de Groot, J.P. Hak, A. de Jong, J.G. Macdaniel, H. Noorland-de Groot (aangepaste catechese), W. Noordzij, H. den Ouden , A. van Rees.en J.L. Stouten . Ds. A. de Lange hoopt in dit seizoen de belijdeniscatechese te verzorgen. Dit jaar zal er ook weer een bezemgroep zijn op vrijdagavond o.l.v. oud. E. Breedveld. De tijd 19:30 u. - 20:15 u. kan evt. in overleg veranderd worden.

 

Om de totale kosten voor de lesboekjes wat te beperken, vragen we een bijdrage van € 5,00 per lesboekje. Dit bedrag moet op de eerste catechisatieavond aan de catecheet worden overhandigd. Iedere catechisant is verplicht om een lesboekje en zijn of haar Bijbel bij zich te hebben! Door voorzichtig met het boekje om te gaan en de antwoorden van de vragen & opdrachten in een schrift te schrijven, kan het meerdere jaren meegaan en kunnen eventuele andere kinderen er ook nog gebruik van maken.

 

Op de volgende pagina’s ziet u het schema van de catechisatiedata + bijbehorende lesstof en het catechisatierooster. Het is de bedoeling dat in de aangegeven week de informatie en de Bijbelstudie van de vermelde les wordt gelezen. Het leerwerk betreft voor de groepen die deel 1 en 2 behandelen: belijdenis/leer uit je hoofd en vragen van de vorige les. Voor de groepen die deel 3 en 4 behandelen: de vragen bij de Heidelbergse Catechismus van de vorige les.

 

We roepen de jongeren op om de catechisatielessen trouw te bezoeken en mee te doen. Zorg dat je de stof hebt doorgelezen en evt. gemaakt. Wanneer een catechisant niet in de gelegenheid is om de catechisatieles bij te wonen, dient hij of zij telefonisch contact op te nemen met de betreffende catecheet om het verzuim door te geven. Je weet dat je alleen een goede daad mag nalaten, als er een betere voor in de plaats komt. Als er niet is afgemeld en een catechisant blijkt toch afwezig te zijn, dan neemt de catecheet uiterlijk de volgende dag telefonisch contact op met de ouders. De 18-plussers dragen hierin zelf hun verantwoordelijkheid. Wanneer uw kind moeite heeft met het niveau van de lesstof of het leerwerk, is het raadzaam om dit door te geven aan de catecheet. Hij is vanzelfsprekend bereid om daar rekening mee te houden. Uiteraard is het altijd mogelijk om (telefonisch of via de mail) contact op te nemen met de catecheet om bepaalde zaken met betrekking tot de catechisaties te bespreken. Dit wordt zelfs zeer op prijs gesteld.

 

E. Breedveld, jeugdouderling

Laatst aangepast op vrijdag 09 september 2016 11:54
 

Agenda

<<  November 2017  >>
 zo  ma  di  wo  do  vr  za 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
121314151617
19202122232425
2627282930  

We(r)kwoord

Zo gij Zijn stem dan heden hoort, verhardt u niet, maar laat u leiden. Ps 95:4 (berijmd, aangepast)

 

Diensten

Zondag: 10.00 - 11.30uur
Zondag: 18.30 - 20.00uur

Locatie

Lekdijk 118
Nieuw-Lekkerland

Postadres

Scriba A.M. Versteeg
Roerdomp 48
2957 NE Nieuw-Lekkerland