woensdag 24 oktober 2012 20:41

Catechese en Jongerenpastoraat

Beste jongeren;

De zomervakantie ligt inmiddels al weer achter ons en de meeste van jullie zijn al weer bezig met de studie op school of het werk. Er zijn er vast van jullie deze zomer ver weg geweest om vakantie te vieren. Anderen hebben zich ingezet en hebben een werkvakantie gedaan. Warm en droog zo gaat deze zomer de geschiedenis in. Wat zijn we in alles toch afhankelijk van de hemelse zorg. God heeft alles in Zijn Hand. Alle menselijke wijsheid schiet te kort. Maar de HEERE zegt in Deuteronomium 4 dat je wijsheid en inzicht ontvang als je in de weg van Zijn verordeningen en geboden je levensweg gaat. Daarom heten we jullie als catecheten weer hartelijk welkom op de catechisatie om bezig te zijn in en met het Woord van God. Denk nog eens aan het boekje uitgereikt toen onze gemeente 400 jaar bestond met als titel: Heer wat een voorrecht! Ja dat is het om als jongeren te mogen opgroeien daar waar het Woord van de HEERE is. Hij die Zijn Naam aan jouw naam heeft verbonden met de Heilige doop. Misschien zeg jouw dat niet zo veel en zeg je :ik ben wel gedoopt maar?? Mijn ouders, ja die, en mijn grootouders maar? Juist en daarom is het een voorrecht dat jij heel persoonlijk een uitnodiging ontvangen heeft om trouw te komen naar de catechisatie. Om samen met leeftijdgenoten bezig te zijn met het Woord van onze God en HEERE. In de week heb je het vast druk met zoveel andere dingen te veel om op noemen. Daarom alleen al is het goed om tijdens de catechese bezig te zijn met wat er echt toe doet in het leven om wijs gemaakt te worden en getroost (met de HEERE) te leven en zalig te sterven dat is Hem te verwachten onze Heere Jezus Die gezegd heeft Ik kom spoedig. Nog wacht Hij om te komen opdat ook jij vergeving en vrede ontvangt en leeft voor Hem. We hopen dat jullie trouw komen en goed mee zullen doen opdat het voor jullie en voor ons als catecheten een mooi winterseizoen wordt net als aflopen seizoen. Toch zal het anders zijn dan vorig jaar daar onze catecheet Wim Baas onverwachts is overleden. We bidden Dineke met haar kinderen en alle die bij hen horen de nabijheid van de HEERE toe in het verdriet en gemis. Dit is een extra roep van de Heere tot ons alle om te zoeken de dingen die boven die eeuwig zijn bij Christus in de hemel. n.a.v. Kol. 3

Ouders, Om u als ouders er meer bij te betrekken, organiseren we ook dit seizoen open avonden. Deze avond zal een gewone catecheseavond zijn, waar het leer- en maakwerk wordt overhoord en de les die aan de beurt is, wordt behandeld. Deze open avond zal zijn in week 47: maandag 19 en dinsdag 20 november. Als catecheten hopen we dat u de lessen samen met uw kinderen maakt of evt. bespreekt. Wat is het bemoedigend voor u om uw kind(eren) te zien opgroeien vertrouwd met het Woord van God. Want het Woord is het middel dat de Heilige Geest gebruikt. Aan het begin van het catecheseseizoen krijgen de catechisanten vanaf 12 jaar een vragenformulier, waarop zij wat gegevens kunnen invullen en evt. wat vragen kunnen stellen. Dit vragenformulier is strikt persoonlijk en wordt door de catecheet als leidraad gebruikt voor een gesprek. Na de les of op een ander tijdstip wordt er met de catechisanten in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar een gesprekje gevoerd. (In de leeftijd vanaf 18 jaar is deze mogelijkheid er ook, maar kunnen de jongeren zelf aangeven of ze een gesprek willen). Het gaat dus om een soort 10-minuten gesprek. Er is dan ook gelegenheid om andere zaken die onze jongeren bezig houden te bespreken. Met deze werkwijze willen we het jongerenpastoraat een plaats geven in onze gemeente. Stimuleert u de jongeren te komen en serieus mee te doen? En draag dit werk gedurig op in uw gebed ook voordat uw kind naar de catechisatie gaat? De HEERE heeft het beloofd: die Mij vroeg (vooral jong) zoeken zullen Mij vinden.

Maandag 10 september zijn de gewone catechisaties weer begonnen met een preekbespreking n.a.v. de opening winterwerk preek. Alle jongeren vanaf 11 jaar hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen voor de (gewone) catechisatie. De jongeren die in het aankomende seizoen 21 jaar worden en nog geen belijdenis hebben gedaan, worden uitgenodigd voor de 21+ catechese. Jongeren die geen uitnodiging hebben ontvangen, maar toch graag met deze groep willen meedoen zijn ook hartelijk welkom!!

De catechisatielessen worden gegeven door onze predikanten: ds. E. Gouda en ds. A. de Lange en de catecheten , E. Breedveld, Adr. de Groot, A. de Jong, J.G. Macdaniel, H. Noorland – de Groot (aangepaste catechese), H. den Ouden , A. van Rees. en J.L. Stouten. Ds. A. de Lange hoopt in dit seizoen de belijdeniscatechese te verzorgen. Dit jaar zal er geen bezemgroep zijn op vrijdagavond als er toch jongeren zijn die hier graag gebruik van willen maken is dhr. J.L. Stouten bereid om dit te doen. Voor opgave neem contact op met ondergetekende.

Om de totale kosten voor de lesboekjes wat te beperken, vragen we een bijdrage van € 5,00 per lesboekje. Dit bedrag moet op de eerste catechisatieavond aan de catecheet worden overhandigd. Iedere catechisant is verplicht om een lesboekje en zijn of haar Bijbel bij zich te hebben! Door voorzichtig met het boekje om te gaan en de antwoorden van de vragen & opdrachten in een schrift te schrijven, kan het meerdere jaren meegaan en kunnen eventuele andere kinderen er ook nog gebruik van maken.

Op de volgende pagina’s ziet u het schema van de catechisatiedata + bijbehorende lesstof en het catechisatierooster. Het is de bedoeling dat in de aangegeven week de informatie en de Bijbelstudie van de vermelde les wordt gelezen.

Het leerwerk betreft voor de groepen die deel 1 en 2 behandelen: belijdenis/leer uit je hoofd en vragen van de vorige les. Voor de groepen die deel 3 en 4 behandelen: de vragen bij de Heidelbergse Catechismus van de vorige les.

We roepen de jongeren op om de catechisatielessen trouw te bezoeken en mee te doen. Zorg dat je de stof heb doorgelezen en gemaakt. Wanneer een catechisant niet in de gelegenheid is om de catechisatieles bij te wonen, dient hij of zij telefonisch contact op te nemen met de betreffende catecheet om het verzuim door te geven. Als er niet is afgemeld en een catechisant blijkt toch afwezig te zijn, dan neemt de catecheet uiterlijk de volgende dag telefonisch contact op met de ouders. De 18-plussers dragen hierin zelf hun verantwoordelijkheid.

Wanneer uw kind moeite heeft met het niveau van de lesstof of het leerwerk, is het raadzaam om dit door te geven aan de catecheet. Hij/zij is vanzelfsprekend bereid om daar rekening mee te houden. Uiteraard is het altijd mogelijk om (telefonisch of via de mail) contact op te nemen met de catecheet om bepaalde zaken met betrekking tot de catechisaties te bespreken. Dit wordt zelfs zeer op prijs gesteld.

 

E. Breedveld, jeugdouderling

Datum

Lesboekje

Lesboekje

18+

21+

1,2,3,4 A

1,2,3, B

Boekjes HJW

De zon gaat onder, over Genesis 24-31

10-11 sept

Startavond

Startavond

Startavond

Hoofdstuk 1

17-18 sept

Les 1

Les 20

Heilsfeiten 1

Hoofdstuk 3

24-25 sept

Les 2

Les 21

Heilsfeiten 1

Hoofdstuk 5

1-2 okt

Les 3

Les 22

Heilsfeiten 2

Hoofdstuk 7

8-9 okt

Les 4

Les 23

Heilsfeiten 2

Hoofdstuk 9

15-16 okt

Les 5

Les 24

Heilsfeiten 3

Hoofdstuk 11

22-23 okt

Geen catechisatie i.v.m. Herfstvakantie

29-30 okt

Les 6

Les 25

Heilsfeiten 3

Hoofdstuk 13

5-6 nov

Geen catechisatie i.v.m. Dankdag

12-13 nov

Les 7

Les 26

Heilsfeiten 4

Hoofdstuk 15

19-20 nov

Les 8

Les 28

Heilsfeiten 4

Hoofdstuk 17

26-27 nov

Les 9

Les 29

Heilsfeiten 5

Hoofdstuk 19

3-4 dec

Les 10

Les 30

Heilsfeiten 5

Hoofdstuk 21

10-11 dec

Les 11

Les 31

Heilsfeiten 6

Hoofdstuk 23

17-18 dec

Les 12

Les 32

Heilsfeiten 6

Hoofdstuk 25

24-25 dec

Geen catechisatie i.v.m. Kerstvakantie

31 dec-

1 jan

7-8 jan

Les 13

Les 33

Heilsfeiten 7

Hoofdstuk 27

14-15 jan

Les 14

Les 34

Heilsfeiten 7

Hoofdstuk 29

21-22 jan

Les 15

Les 35

Geloof

Hoofdstuk 31

28-29 jan

Les 16

Les 36

Geloof

Hoofdstuk 33

4-5 feb

Les 17

Les 37

Hoop

Hoofdstuk 35

11-12 feb

Les 18

Les 38

Hoop

Hoofdstuk 37

18-19 feb

Les 19

Les 39

Belofte

Hoofdstuk 39

Laatst aangepast op woensdag 03 oktober 2018 20:16
 

Agenda

<<  November 2018  >>
 zo  ma  di  wo  do  vr  za 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

We(r)kwoord

Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar het eeuwige leven heeft. Joh 3:16

 

Diensten

Zondag: 10.00 - 11.30uur
Zondag: 18.30 - 20.00uur

Locatie

Lekdijk 118
Nieuw-Lekkerland

Postadres

Scriba A.M. Versteeg
Roerdomp 48
2957 NE Nieuw-Lekkerland